Wat houdt een nieuwbouwfinanciering in?

Header

Financiële voordelen met een nieuwbouwwoning in Kloosterakker

Voordat je een nieuwbouwwoning gaat kopen is het verstandig om vroegtijdig je huidige financiele situatie in kaart te brengen. Zo weet je welk budget je daadwerkelijk hebt en welke maandlasten passen bij jouw situatie. Een goede voorbereiding maakt het vervolgtraject een stuk eenvoudiger.

Je koopt een nieuwbouwwoning vrij-op-naam. Dat houdt in dat je geen bijkomende kosten voor je rekening krijgt zoals overdrachtsbelasting, makelaarskosten of notariskosten. Ook inzake de financiering zijn er voordelen. Zo kun je bij een nieuwbouwwoning 106% van de koopsom financieren. Bij een bestaande woning is dit 100%, dit houdt in dat je meer eigen geld dient in te brengen voor bijvoorbeeld de notariskosten en de overdrachtsbelasting.

Duurzaam en energiezuinig
Een nieuwbouwwoning wordt gebouwd volgens de
nieuwste normen. Hierdoor is je nieuwe woning energiezuiniger en duurzamer dan de meeste bestaande woningen. Een aantal ontwikkelaars bieden zelfs energie neutrale woningen aan! Op bijna alle facetten zit garantie en daarnaast heb je bijna geen onderhoud in de eerste jaren. Nieuwbouw is daarnaast comfortabel. De woning wordt gasloos gebouwd en uitgevoerd met vloerverwarming op de begane grond, soms ook op de verdiepingen.

Hypotheken speciaal voor nieuwbouwwoningen
Sta je op het punt om een nieuwbouwwoning te
kopen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Dan
kun je snel met één van onze adviseurs om tafel en
vertellen we je alles over hypotheken speciaal voor
nieuwbouwwoningen.

Heb je vragen over jouw financiële situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze financieel adviseurs!

1. Vrij op naam kopen

Nieuwbouw heeft als voordeel dat je geen overdrachtsbelasting, kadaster-, taxatie,
makelaars of notariskosten betaald die gerelateerd zijn aan de aankoop van de nieuwe woning. Financieringskosten zoals advies en afsluitkosten komen wel voor eigen rekening. Deze kosten zijn meestal éénmalig fiscaal aftrekbaar

2. Koop-aanneemovereenkomst

Bij de koop van een nieuwbouwwoning wordt er een koopaanneemovereenkomst getekend. Hierin zijn alle afspraken tussen de koper, projectontwikkelaar en aannemer vastgelegd. Zaken die hierin opgenomen worden zijn bijvoorbeeld; koopsommen, betaaltermijnen, bouwtijd, garantie- en waarborg-regelingen, opschortende- en ontbindende voorwaarden

3. Koop-aanneemsom

Dit is de totale koopsom van de grond en de woning. Deze vrij-op-naam koopsom is gebaseerd op het ontwerp en de kavelgrootte zoals deze door de ontwikkelaar wordt aangeboden. Op dit bedrag kun je 106% financieren. Onder voorwaarden kun je een GroenHypotheek afsluiten bij zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen met een rentekorting, en eventueel in aanmerking komen voor een verruiming op de leencapaciteit. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwwoningen met een EPC van 0 of energieneutrale woningen.

4. Opschortende voorwaarden

Meestal worden in de koopaanneemovereenkomst opschortende voorwaarden opgenomen. De koop-aanneemovereenkomst treedt pas in werking wanneer er aan deze voorwaarden is voldaan. Een tweetal voorbeelden zijn dat een omgevingsvergunning moet zijn afgegeven of dat er een minimum aantal woningen binnen het project verkocht moet zijn. Houd er rekening mee dat wanneer een project geen doorgang vindt, eventuele kosten zoals financieringskosten voor eigen rekening komen.

5. Ontbindende voorwaarden

Deze voorwaarden worden in de overeenkomst opgenomen en zorgen ervoor dat je binnen een bepaalde termijn en bij specifieke gevallen van de koop af kunt zien. Een voorbeeld hiervan is de ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering.

6. Meerwerk

De kosten voor meerwerk komen boven op de koop-/aanneemsom. Je kunt kosten voor meerwerk meefinancieren in de hypotheek. Voorzieningen voor de nieuwbouwwoning worden namelijk als waarde verhogend gezien. Vaak wordt hiervoor een aparte meerwerkovereenkomst opgesteld.

7. Minderwerk

Wanneer je in het basisontwerp zaken wilt laten vervallen, dan ontvangt je een minderprijs. Denk bijvoorbeeld aan het laten vervallen van een badkamer, omdat je deze in eigen beheer wilt laten realiseren. Je krijgt hierbij alleen het bedrag terug aan materiaal en arbeidsloon, eventuele marges worden hierbij niet uitgekeerd. Hierdoor moet je goed kijken of het loont wanneer je vervolgens alsnog vakmensen moet inhuren om deze klus te klaren.

8. Bouwdepot

Is de hypotheek voor de nieuwbouwwoning rond? Dan wordt eerst de grond en eventueel enkele bouwtermijnen betaald. Het geld wat er dan nog over is, wordt in het bouwdepot gestort. Vanuit daar worden vervolgens alle facturen van de aannemer betaald.

9. Renteverlies tijdens de bouw

Dit is de rente die je betaalt terwijl je nog niet in de woning woont. De hypotheek is rond, dus je betaalt rente en aflossing. Tegelijkertijd ontvang je rente over het bedrag dat in het bouwdepot staat. Doordat je steeds meer betaalt aan de aannemer, wordt het bedrag in het bouwdepot minder. Het gevolg: je ontvangt minder rente. Het rente- en aflossingsbedrag aan de geldverstrekker blijft echter wel hetzelfde, dus naarmate de bouw vordert, nemen de hypotheeklasten toe. Het is vaak mogelijk om renteverlies mee te financieren.

10. Dubbele woonlasten

Houd er rekening mee dat je gedurende de bouw ook te maken krijgt met dubbele woonlasten. Je betaalt immers nog voor de huur- of koopwoning waarin je woont totdat de nieuwe woning klaar is. Ook deze dubbele woonlasten zijn renteverlies tijdens de bouw. Je kunt ze meefinancieren in de hypotheek of uit eigen middelen betalen.

11. Bouwrente

Bouwrente is de rente die de ontwikkelaar doorberekent als deze al kosten heeft gemaakt terwijl je de woning/grond nog niet op naam hebt. Bijvoorbeeld omdat er al kosten zijn voor het in eigendom krijgen van de grond. Dit bedrag zit vaak inbegrepen in de grondprijs, maar soms is er ook sprake van bouwrente terwijl de koop-/aanneemovereenkomst al is getekend. Het percentage ligt vaak tussen de 4% en 8%. Je kunt dit bedrag meefinancieren in de hypotheek en is in sommige gevallen ook fiscaal aftrekbaar.

12. 5%-regeling bij oplevering

De 5%-regeling is het wettelijke recht van de koper van een nieuwbouwwoning om bij de oplevering 5 % van de aanneemsom in een depot te storten bij de notaris. Vind je bij de oplevering of in de eerste drie maanden na de oplevering gebreken, dan is de regeling een stok achter de deur voor de aannemer: als hij de gebreken niet herstelt, kun je de uitkering van 5 % tegenhouden.